Arbeidsongeschiktheidsverzekering

verzekering arbeidsongeschiktheid

Word je ernstig ziek? Raak je blijvend invalide door een ongeval? Kan je geheel of deels langdurig niet meer werken? Dan is er grote kans dat je op basis van deze situatie werk verliest, en daarmee ook uw inkomen. In Nederland vormen de sociale– en werknemersverzekeringen (of particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen [AOV] voor zelfstandigen en ondernemers) een vangnet voor het verlies van inkomen. Voor digital nomads zal dat meestal anders liggen:

 • De sociale– en werknemersverzekeringen zijn niet meer van toepassing.
 • Een Nederlandse AOV geeft vaak geen dekking meer indien men in het buitenland woont en werkt.

Indien er inderdaad geen dekking meer is, kan het risico op arbeidsongeschiktheid voor Digital Nomads via de volgende verzekeringen worden verzekerd:

1. International Expat Insurance - tijdelijke dekking (lagere premie)

De Temporary Incapacity dekking van de International Expat Insurance biedt bij volledige arbeidsongeschiktheid een uitkering van maximaal 2 jaar (met aftrek eigen risico termijn).

 • Wachttijd standaard 90 dagen.
 • Temporary Incapacity is alleen in combinatie met ziektekosten aan te vragen.
 • Uitkering tot maximaal 2 jaar na datum AO, weer arbeidsgeschikt of bij bereiken 65-jarige leeftijd (welke van de 3 eerder is).

Ongevallen dekking
Een ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. (dus niet bij ziekte). De mate van invaliditeit bepaalt de hoogte van de uitkering. 

Bij een tijdelijke dekking raden we aanvullend een Ongevallendekking aan. Een tijdelijke dekking stopt namelijk na verloop van tijd. Indien men blijvend invalide is geraakt door een ongeval, kan een tijdelijke dekking dus onvoldoende zijn. Een ongevallendekking compenseert dit deels.

Voorbeeldpremies op basis van 20.000 verzekerd inkomen: 

 • 24 jaar = 19 euro / maand
 • 29 jaar = 19 euro / maand
 • 34 jaar = 20 euro / maand
 • 39 jaar = 20 euro / maand
 • 44 jaar = 25 euro / maand
 • 49 jaar = 25 euro / maand

Premies onder voorbehoud van acceptie, en exclusief verplichte ziektekostenverzekering.

Meer informatie: International Expat Insurance

2. Goudse Expat Pakket - langlopend

Bij de Goudse heb je meerdere keuzemogelijkheden qua dekking/voorwaarden van de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:

 • Hoogte verzekerd inkomen: Je mag max 80% van je bruto inkomen verzekeren. Een lagere bedrag mag ook. Zeker bij een hoger inkomen is het niet noodzakelijk om 80% te verzekeren.
 • Wachttijd: De wachttijd is de tijd die het duurt voordat je, vanaf het moment van ontstaan van de arbeidsongeschiktheid, een uitkering krijgt. Deze achttijd bedraagt minimaal 90 dagen, en maximaal 2 jaar bij de Goudse.
 • Looptijd / Eindleeftijd: Indien u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt van de verzekeraar, dan krijgt u deze uiterlijk tot u deze eindleeftijd heeft bereikt. Keuzemogelijkheden: 55 / 60 / 65 / 67 jaar.
 • Arbeidsongeschiktheidspercentage: Dit percentage geeft de mate van arbeidsongeschiktheid (AO) aan. Voorbeeld: Na een ongeval bent u gedeeltelijk of geheel niet meer in staat om te werken. Bij beroepsarbeidsongeschiktheid wordt gekeken in hoeverre u in staat bent om uw eigen werk uit te voeren. Kunt u dit nog voor 25%, dan bent u voor 75% arbeidsongeschikt. Keuzemogelijkheden, vanaf: 45%, vanaf 55%, vanaf 65%, vanaf 80%.

Meer informatie: Goudse Expat Pakket

3. International Expat Insurance - langlopende dekking

De Permanent Disability dekking van de International Expat Insurance biedt bij arbeidsongeschiktheid een uitkering tot maximaal 65-jarige leeftijd, of korter indien men weer arbeidsongeschikt is.

 • Permanent Disability is alleen in combinatie met Temporary Incapacity en Ziektekosten aan te vragen.
 • Uitkering tot maximaal 65 jaar oud of weer arbeidsgeschikt (welke van de 2 eerder is).

Voorbeeldpremies op basis van 20.000 verzekerd inkomen: 

 • 24 jaar = 41 euro / maand
 • 29 jaar = 41 euro / maand
 • 34 jaar = 52 euro / maand
 • 39 jaar = 52 euro / maand
 • 44 jaar = 93 euro / maand
 • 49 jaar = 93 euro / maand

Premies onder voorbehoud van acceptie, en exclusief verplichte ziektekostenverzekering.

Meer informatie: International Expat Insurance

4. Offerte opvragen

Op onze website www.expatverzekering.nl staat meer informatie, en daar kan je een offerte aanvragen door middel van het invullen van een speciaal online offerte formulier voor arbeidsongeschiktheid?

5. Ongevallen dekking

Een ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. (dus niet bij ziekte). De mate van invaliditeit bepaalt de hoogte van de uitkering.

Een ongevallen dekking is voordeliger dan een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV, omdat het een mindere en beperktere dekking biedt. Omdat het niet inkomen/werk gerelateerd is, is het ook geen AOV. Verschillen ten opzichte van een AOV:

 • Uitkering niet gerelateerd aan verlies van werk/inkomen.
 • Eénmalige uitkering.
 • Geen uitkering bij ziekte.

Voorbeeldpremies:

 • Blijvende invaliditeit (BI) 100.000 euro = 100 - 130 euro per jaar.
 • Overlijden (OL) 25.000 euro = 25 euro per jaar
 • Combinatie BI 125d en OL 50 = vanaf 130 euro per jaar