Arbeidsongeschiktheidsverzekering

verzekering arbeidsongeschiktheid

1. Arbeidsongeschikt?

  • Word je ernstig ziek?
  • Raak je invalide door een ongeval?
  • Kan je deels of geheel niet meer werken?

Dan is er grote kans dat je daardoor (een groot deel van) je inkomen verliest. Er zijn mogelijkheden om voor dit risico op verlies van inkomen door ziekte of ongeval een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering geeft dan een uitkering in deze situaties. Bij permanente arbeidsongeschiktheid krijg je een uitkering zelfs tot 65-jarige leeftijd (en soms 67 jaar).

JoHo Insurances biedt Internationale Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die geschikt zijn voor digital nomads.
 

2. Geen recht op Nederlandse voorzieningen

In Nederland vormt de sociale zekerheid een vangnet voor het verlies van inkomen. Als Digital Nomad heb je daar in de meeste situaties echter helaas geen recht op. Valt het inkomen (grotendeels) weg door ziekte of ongeval, dan volgt er dus geen vervangend inkomen.

 

3. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is toch heel erg duur?

Die opmerking horen wij vaker. De premie van een AOV hangt van meerder factoren af:

  • Leeftijd
  • Hoogte verzekerd inkomen
  • Wachttijd
  • Looptijd
  • Verzekeraar

Er zijn veel keuzes mogelijk, waardoor je tegen een hele betaalbare premie (vaak lager dan verwacht) goed verzekerd kan zijn. Ook zijn er interessante combinatiepakketten met ziektekosten en arbeidsongeschiktheid beschikbaar.

Door het opvragen van een (gratis) offerte, kan inzage in de premies worden verkregen.

 

4. Meer informatie & Offerte opvragen

Op onze website staat meer informatie, en daar kan je een offerte aanvragen door middel van het invullen van een speciaal online offerte formulier voor arbeidsongeschiktheid?