Aandachtspunten voor Digital Nomads

aandachtspunten digital nomads

Moet ik mij uitschrijven bij de gemeente / uit het BRP?

  • De wet schrijft voor dat je je moet uitschrijven indien je langer dan 8 maanden in een jaar buiten Nederland verblijft. Dit hoeft niet aaneengesloten te zijn. Meer informatie op de pagina: uitschrijven gemeente

Wat kan ik het beste doen als ik door medische problemen niet particulier verzekerd kan worden, en ik toch graag buiten Nederland wil blijven wonen en werken?

  • Particulier verzekeren kan soms lastig zijn, indien er medische problemen spelen.
  • De basiszorgverzekering mag in de meeste gevallen niet door blijven lopen bij wonen en werken in het buitenland.
  • Wat wel mogelijk is hangt af van de persoonlijke situatie, wensen en plannen. Op basis van een persoonlijke online adviesaanvraag geven wij advies over de mogelijkheden en beperkingen.

Ik kan toch gewoon een goedkope reisverzekering nemen?

  • Een reguliere Nederlandse (doorlopende) reisverzekering is meestal gericht op recreatieve reizen (geen werk), tijdelijk verblijf buiten Nederland, en als voorwaarde een lopende basiszorgverzekering. En veel situaties voldoet een reguliere reisverzekering dus niet.
  • Er zijn speciale reisverzekeringen voor langdurig verblijf in het buitenland, waarbij tot op zekere hoogte ook mag worden gewerkt.
  • Hou er rekening mee dat de dekkingen vanuit reisverzekeringen beperkter zijn dan die van een ziektekostenverzekering, en gericht op tijdelijk verblijf in het buitenland. 

Hoe zit het mijn de belastingen?

  • Dit hangt erg af van de persoonlijke situatie. Onze partner Digitax Nomad geeft hier advies over.

Ik wil ook verzekerd zijn voor zwangerschap en bevalling in het buitenland